גשרים מחרסינה

* גשר על בסיס מתכת
* גשר על בסיס זרקוניה 
* גשר על בסיס שתלים

 - בהתאם להנחיות הרופא והתאמה אישית.

 
1               4    5